Ürünlerimiz

My-Fertil
My-Fertil

ÜREME PERFORMANSI • Kızgınlığın gözlenebilirliğinin artması, • Döl tutma oranının sürü içinde yükselmesi, • Koyunlarda ikizleme doğumunun artması, • Eş düşümünün daha doğru ve kolay oluşu, • Daha sonraki gebeliğe sağlıklı girmek, • Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, • Keratin dokuların onarımı,

zeroTOX
zeroTOX

Tamamlayıcı Yem (%100 Bentonit 1m558i) %100 Bentonit içinde düşük silisyumlu %75 montmorillonit içeren, güçlü şişme kapasiteli, toksin bağlama kabiliyeti yüksek yem katkı maddesi. Kullanım Şekli : 1-) Endüstriyel yem yapımında ton yeme minimum 2 kg ile 5 kg arası kullanılır. (Kanatlı yeminde 5kg üstü kullanımı tavsiye edilmez.) 2-) Büyük baş hayvanlarda hayvan

My-Calf
My-Calf

BUZAĞILARIN ARKADAŞI • Bağışıklık sistemini destekler. • Kemik ve kas dokusunun gelişimini artırır. • İshallere karşı koruyucu etkisi vardır. • Sütten yeme geçişi düzenler. • Yaşam kalitesini artırır. • Rumeni gelecek yaşamına daha iyi hazırlar. • Buzağılarımız yavaş gelişiyorsa ! • Buzağılarımız yeteri kadar kilo almıyorsa ! • Buzağı

My-Sacc
My-Sacc

YOĞUN MAYALI TOKSİN BAĞLAYICILI PREMİKS • Kombine hayvancılık için kolay kullanımlı premiks, • Süt ve Besi Hayvanlarının günlük ihtiyacı olan mineralleri karşılar • Süt ve Süt Kalitesinin artışı, • Sağlıklı Gebelik, Kolay Doğum ve Doğum Sonrası Stres azaltılması, • Yemden yararlanma oranının artması, • Yemdeki toksinin azami önüne geçmesi, •

My Buffer Mix
My Buffer Mix

Kullanım şekli: Büyükbaş Hayvanlarda günlük 70-100 gr/gün. Küçükbaş hayvanlarda 20-40 gr/Gün kullanımı tavsiye edilir.

My-Tek
My-Tek

Meme sağlığı Sağlıklı bir meme dokusuna sahip olmak için bir ön koşuldur yüksek süt verimi. Availa Zinc ile yapılan çalışmalar göstermiştir ki somatik hücre sayısında azalma var. Bağışıklık Araştırmalar, süt sığırlarının strese maruz kaldığını gösteriyor. (ileri gebelik, ısı, mantar, nakil) mastitis, uterin ve fungal enfeksiyonlara karşı bağış

My - Beran
My - Beran

-Yemden yararlanma oranını artırmak. -Doğumda ikizleme oranına yardımcı olur. -Toprak ve batma yalamayı önlemek. -Kuru madde tüketimi. -Süt verimi. -Vücut kondisyonu. -Tedavi maliyeti. -Toklu’da kaliteli karkas. -Kızgınlığın gözlene bilirliğinin artması. -Döl tutma oranının sürü içinde yükselmesi. -Eş düşümünün daha doğru ve kolay oluşur. -Daha sonra

Cal-Mg O
Cal-Mg O

Rumen metabolizmasını doğru bir biçimde çalışması ve dokulara uygun miktarlarda oksijen ve besin maddesi iletimi için rumen pH’sının 5,8 - 6,4 gibi dar bir seviye de tutulması gerekliliği tamponlayıcılara ihtiyaç oluşturmaktadır. Cal-MgO bu bağlamda kullanılabilecek tamponlayıcılar içerisinde en güvenilir ve en ekonomik üründür. Cal-MgO ruminantlarda asidozun önle

My Block Vm
My Block Vm

Kullanım Şekli: MY BLOCK VM yalama taşı, bloğunu hayvanların suya rahat ulaşabilecekleri yakın bir yere asın veya uygun bir yere bırakın. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, gelişim ve verim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve tuz ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Vitaminlerin ve minerallerin bir yem bloğu şeklinde hayvanlara verilmesi

My Block Red
My Block Red

Kullanım Şekli: Hayvanların kolayca ulaşabileceği bir yere asılarak kullanılması tavsiye edilir. Büyükbaş ve küçükbaş tüm hayvan gruplarına tuz ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiştir

My Block Yellow
My Block Yellow

Kullanım Şekli: MY BLOCK YELLOW yalama bloğunu hayvanların suya rahat ulaşabilecekleri yakın bir yere asın veya uygun bir yere bırakın. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, gelişim ve verim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu vitamin, mineraller ve tuz ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Minerallerin ve tuz eksikliklerinde hayvanlarda değeri olmayan (taş, toprak

My-Sup
My-Sup

• Büyükbaş ve Küçükbaş ruminantlılarda kullanılır, • Mineral ve Vitamin ihtiyacını belirler, • Enerji verir, • Yaşam kalitesinin iyileşmesine bağlı olarak süt ve et verimi artar, • Sindirim sisteminin doğru çalışmasını yalama refleksi ile destekler, • Aromatik olduğu için iştah açar, • Toprak, Taş ve Tahta Yalamanın önüne geçer.

Sıvı Dezenfektan
Sıvı Dezenfektan

Glutaraldehit ve QAC Bazlı Çok Amaçlı Konsantre Dezenfektan QAC'nin bileşiminden dolayı gram (+), gram (-) bakteriler, bakteri sporları, mantarlar üzerinde etkili olup, glutaraldehidin bileşiminden dolayı virüslerde etkilidir. *Hayvan barınaklarının bulunduğu yüzey, ekipman ve tesisatların dezenfeksiyonunda kullanılabilir. *Mikroorganizmaları fiziksel olarak yüzeylerden uza

Iodine 25
Iodine 25

Sağım Sonrası Film Bariyer Oluşturan Povidon İyot Çözeltisi • Meme hijyenini düzenli bakımı için kullanıma hazır iyot içerikli sağım sonrası meme bakım ürünü • İçeriğinde bulunan 2500 ppm iyot ile etkin ve sürekli dezenfeksiyon sağlar. •Memede oluşturduğu film bariyer sayesinde mikroorganizmaların girişini engelleyerek mastitis riskini azaltmada etkin rol

Prosept Acid
Prosept Acid

Prosept Acid süt sağım sistemlerinin dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi için formüle edilmiş asidik bir üründür. Ürün Özellikleri: -Süt sanayinde sağım sistemlerindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan birikintilerin temizliğinde kullanılan asidik üründür. -Sıcak asidik yıkamalar, alkali yıkamanın ardındaki durulama sonrası düzenli olarak uygulan

Prosept Alkali
Prosept Alkali

Sağım Ekipmanları İçin Konsantre Hijyenik Temizleyici Sağım sonrası güğümler, kaplar, sağım başlıkları, sağım makineleri, süzgeçler, entegre sağım sistemleri ve süt depolama tanklarının hijyenik temizliğinde kullanılan, yüksek bir sökme özelliğine sahip klorlu alkali üründür. • Sağım sonrasında sağım sistemlerinin ve süt tanklarının hijyenik temizl

Agofoam
Agofoam

Sağım Öncesi Köpüklü Hijyen Laktik Asit ve Salisilik Asit içeren hidroksi asit bazlı köpüklü sağım öncesi hijyen ürünü. Bileşimindeki yüksek oranda nemlendirici ve cildi besleyici ajanlar sayesinde meme dokusunun daha sağlıklı olmasını sağlar. Memeyi sağım hazırlar. AGOFOAM geniş etkiye sahip bir meme hijyeni ürünüdür. ÖZELLİKLER: AGOFOAM sağım öncesi

E-KATALOG