Cal-Mg O

Rumen metabolizmasını doğru bir biçimde çalışması ve dokulara uygun miktarlarda oksijen ve besin maddesi iletimi için rumen pH’sının 5,8 - 6,4 gibi dar bir seviye de tutulması gerekliliği tamponlayıcılara ihtiyaç oluşturmaktadır. Cal-MgO bu bağlamda kullanılabilecek tamponlayıcılar içerisinde en güvenilir ve en ekonomik üründür. Cal-MgO ruminantlarda asidozun önlenmesi, tedavisi, asidozun ortaya çıkardığı rahatsızlıkların giderilmesinde ve Mg minerali ihtiyacının karşılanmasında kullanılan aktif bir yeni nesil tamponlayıcıdır. Aktif olması sebebiyle yalnızca asidik ortamda çalışarak rumen pH’sını optimum seviyelerde (5,8 - 6,4) tutarak asidoz yada alkolozise düşme riskini ortadan kaldırır. Bu özelliği ile tamponlayıcı olarak kullanılan diğer muadillerinden daha fazla önem arz eder.

Kullanım Şekli:
- 1 Ton süt yemine 5 - 7 kg.
- 1 Ton besi yemine 3 - 5 kg.
- 1 Süt Sığırı için günlük 50 - 70 gr.
- 1 Besi Sığırı için günlük 30 - 50 gr.
- 4 Buzağı için günlük 60 gr.
- 4 toklu yada koyun için günlük 60 gr.