My Block Vm

Kullanım Şekli:
MY BLOCK VM yalama taşı,
bloğunu hayvanların suya rahat ulaşabilecekleri yakın
bir yere asın veya uygun bir yere bırakın.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, gelişim ve verim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve tuz ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Vitaminlerin ve minerallerin bir yem bloğu şeklinde hayvanlara verilmesi, gıda değeri bulunmayan (çuval, toprak, duvar yalama vb.) maddeleri yeme ve yalama isteklerini bitirir. Yem bloklarının bırakıldıkları ortamlardan dolayı oluşabilecek kötü kokuları gidermek ve iştah açıcı özelliği olduğu için aroma kullanılmıştır. İştah kaybı: büyümenin yavaşlaması süt ve et veriminin düşmesi, bağışıklık sistemlerinin bozulması ve döl verimlerinin azalması gibi değer kayıpları vermektedir. Kaba ve kesif yemle beslenen hayvanlarda görülebilecek vitamin ve mineral eksiklikleri Myblock VM blok kullanarak giderebilirsiniz.

BİLEŞİMİ
Vitamin А 5.000.000 ıu
Vitamin D3 1.000.000 ıu
Vitamin Е 1.500 mg
Niasin 30.000 mg
Fosfor 40.000 mg
Kalsiyum 62.500 mg
Demir 50.000 mg
Çinko 20.000 mg/kg
Mangan 5000 mg
Bakır 5.000 mg
Magnezyum 120.000 mg
İyot 1000 mg
Kobalt 1000 mg
Aroma 10.000 mg
Sodyum Klorür NaCl 73%